Wózki paletowe są powszechnie wykorzystywane w magazynach, halach produkcyjnych, centrach logistycznych i sklepach wielkopowierzchniowych. Umożliwiają wygodne transportowanie ładunków na małe odległości. Sprawdź, czy do używania tzw. paleciaka trzeba mieć odpowiednie uprawnienia.

Czym jest wózek paleciak?

Wózek paletowy to urządzenie transportowe wykorzystywane do przewożenia palet z ciężkim ładunkiem o masie liczącej do 2-3 t. Pozwala na wygodne przygotowywanie towaru do wysyłki czy rozładunek produktów w sklepie.

Wózek paleciak składa się z kilku podstawowych elementów — wideł służących do podnoszenia palet, rączki do sterowania oraz wytrzymałych kół zapewniających możliwość przemieszczania ładunku. Znajduje zastosowanie m.in. w:

  • magazynach — w czasie przewożenia palet z towarem i przygotowywania ich do załadunku lub rozładunku pojazdów transportowych;
  • centrach logistycznych — w celu wygodnego sortowania, pakowania i przewożenia ładunków;
  • sklepach — podczas rozładowywania dostaw i przewożenia produktów do magazynu, a także podczas rozkładania artykułów na półkach;
  • zakładach produkcyjnych — przy dystrybucji towarów oraz przygotowywaniu ich do transportu.

W ofercie producentów wyróżnia się proste modele ręczne idealne do użytku w miejscach o ograniczonej przestrzeni oraz wózki zasilane elektrycznie odpowiednie do użycia na dużych halach magazynowych. Najbardziej zaawansowane urządzenia są wyposażone w ergonomiczne stanowiska dla operatora umożliwiające transport ładunków na większe odległości.

Jakie uprawnienia są potrzebne na wózek paleciak?

Osoby chcące wykorzystywać w swojej firmie paleciak często zastanawiają się, czy operatorzy takich urządzeń muszą mieć odpowiednie uprawnienia. Kwestię tę regulują przepisy.

W załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych uwzględniono m.in. układnice do składowania ładunków w magazynach, suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki czy wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Nie wyodrębniono w nim jednak wózków paletowych ręcznie prowadzonych. Można więc wywnioskować, że pracownik obsługujący takie urządzenie nie potrzebuje żadnych kwalifikacji. Paleciaki nie podlegają bowiem Urzędowi Dozoru Technicznego.

Wyjątek stanowią wózki paletowe zasilane silnikiem spalinowym. Zasady dotyczące uprawnień do ich obsługi określają przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z regulacjami pracownik obsługujący taki paleciak musi mieć odpowiednie kwalifikacje lub imienne zezwolenie wystawione przez pracodawcę. Taki dokument obowiązuje wyłącznie na terenie zakładu pracy.

Do obsługi paleciaka ręcznie prowadzonego nie są potrzebne uprawnienia. Mimo to każdy zatrudniony przed rozpoczęciem pracy powinien przejść odpowiednie szkolenie. Instruktaż musi wyjaśniać najważniejsze kwestie z zakresu BHP oraz obowiązujących przepisów.