Dzisiaj w dobie dynamicznie zmieniającego się świata oraz wielu zagrożeń jakie czekają na nasze środowisko naturalne, warto podejmować działania, które mają na celu jego ochronę. Każdy przedsiębiorca powinien swobodnie poruszać się w tych kwestiach. Jednak w rzeczywistości, w której jedyną stałą jest zmiana warto korzystać z doradztwa wyspecjalizowanych podmiotów, które doradzą i wesprą nas w tych procesach. Zapraszamy do lektury poniższego materiału, z którego dowiesz się jakie techniki pomagają chronić środowisko.

Jak załatwić sprawę w wydziale ochrony środowiska w Bielsku-Białej: kompletny przewodnik dla każdego

Kwestie środowiskowe możemy załatwić w odpowiedniej komórce Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

To tam m.in. uzyskamy kompletne informacje o środowisku i jego ochronie.

Tam dokonamy m.in. zgłoszeń instalacji, a także uzyskamy pozwolenia czy dotacje w związku z działaniami mającymi na celu ochronę środowiska.

Zakres zadań bielskiego wydziału ochrony środowiska: co należy wiedzieć?

Taki wydział zajmuje się szeregiem spraw, które mają na celu ochronę środowiska i są to m.in. wszystkie kwestie związane ze środowiskiem w zakresie działalności człowieka. Przedmiotem prac urzędników są również powstające i funkcjonujące w mieście inicjatywy dotyczące ochrony środowiska i sposób ich regulowania z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Do kompetencji Urzędu należy m.in. zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, zarządzanie kwestiami związanymi ze zwierzętami (a więc rejestracja zwierząt i regulowanie ich obecności na terenie miasta), gospodarowanie odpadami, kwestie geologiczne czy kwestie związane z zarządzaniem zielenią w mieście.

Dedykowana jednostka Urzędu zajmuje się również kwestiami energii czy zarządzania gruntami leśnymi. 

Nasz adres jednostki prowadzącej ochronę środowiska w Bielsku-Białej: zapraszamy do odwiedzenia nas

We wszystkich tych kwestiach od lat rzetelnie śląskich (i nie tylko) przedsiębiorców wspomaga  firma Ekologus sp. z o.o., która od 1989 roku koncentruje się na rynku polskim, wspomagając rozwój instytucji oraz firm z różnych branż.

W jej zakresie znajdziemy m.in. outsourcing ekologiczny, doradztwo prawne i techniczne w obszarze ochrony środowiska, szkolenia pracowników czy prowadzenie działań naprawczych w przypadku szkody w środowisku.

Więcej znajdziesz na ekologus.pl