Kiedy słyszymy słowa „transport” i „spedycja”, często myślimy o nich wymiennie. Jednak te dwa terminy oznaczają różne koncepcje w świecie logistyki. Chociaż są ze sobą powiązane, mają różne funkcje i charakteryzują się odmiennymi aspektami. Poniższy artykuł ma na celu wyjaśnienie kluczowych różnic między transportem a spedycją.

1. Definicje:

 • Transport: Odnosi się do fizycznego przemieszczania towarów z jednego miejsca do drugiego. Może to obejmować różne środki transportu, takie jak samochody ciężarowe, pociągi, samoloty, statki i inne.
 • Spedycja: To proces organizowania i zarządzania transportem towarów dla klientów. Spedytorzy działają jako pośrednicy między dostawcą a odbiorcą, koordynując proces transportu i zapewniając, że towary są dostarczane na czas i w odpowiednim stanie.

2. Funkcje:

 • Transport: Jego główną funkcją jest fizyczne przemieszczanie towarów. Firmy transportowe oferują różne usługi w zależności od potrzeb klienta, takie jak transport drogowy, morski, lotniczy czy kolejowy.
 • Spedycja: Spedytorzy analizują potrzeby klienta, dobierają odpowiedni środek transportu, negocjują stawki, zajmują się dokumentacją, koordynują ładunek i rozładunek oraz dbają o wszelkie formalności celne.

3. Odpowiedzialność:

 • Transport: Firma transportowa jest odpowiedzialna za bezpieczne i terminowe dostarczenie towarów. Jej odpowiedzialność kończy się, gdy towar zostaje dostarczony do miejsca przeznaczenia.
 • Spedycja: Spedytorzy ponoszą odpowiedzialność za cały proces logistyczny. Jeśli coś pójdzie nie tak w dowolnym punkcie łańcucha dostaw, spedytor jest odpowiedzialny za znalezienie rozwiązania.

4. Środki transportu:

 • Transport: Może korzystać z różnych środków transportu w zależności od rodzaju przewozu: drogowego, kolejowego, morskiego czy lotniczego.
 • Spedycja: Spedytorzy mogą koordynować różne środki transportu, aby zoptymalizować koszty i czas dostawy. Oznacza to, że towary mogą być przewodzone kombinacją różnych środków transportu.

5. Zasięg działania:

 • Transport: Działalność firmy transportowej ogranicza się do fizycznego przemieszczania towarów.
 • Spedycja: Spedytorzy zajmują się bardziej kompleksową działalnością, która może obejmować zarówno transport, jak i inne usługi logistyczne, takie jak magazynowanie, obsługa celną czy konsolidacja przesyłek.

6. Kontakt z klientem:

 • Transport: Firmy transportowe mają bezpośredni kontakt z klientem tylko w momencie zawierania umowy przewozu.
 • Spedycja: Spedytorzy utrzymują stały kontakt z klientem na każdym etapie procesu dostawy, informując o statusie przesyłki i ewentualnych problemach.

7. Specjalizacja:

 • Transport: Firmy transportowe mogą specjalizować się w określonych środkach transportu.
 • Spedycja: Spedytorzy mogą specjalizować się w różnych gałęziach logistyki, oferując spersonalizowane usługi dla różnych branż lub rynków.

Podsumowanie:

Choć transport i spedycja są nierozerwalnie związane z logistyką, mają różne funkcje i obszary odpowiedzialności. Transport koncentruje się na fizycznym przemieszczaniu towarów, podczas gdy spedycja obejmuje szerokie spektrum usług związanych z organizacją i zarządzaniem transportem. Wybierając usługodawcę w dziedzinie logistyki, warto zrozumieć te różnice, aby dokładnie wiedzieć, czego możemy się spodziewać i jakie usługi są nam potrzebne.